2013. december 18., szerda

Babits Mihály, Jónás Könyve -pályázat

Babits születésének 130. évfordulóját épp a napokban ünnepeltük, és jövőre, 2014-ben lesz 90 éve annak, hogy házat vásárolt magának Esztergomban, hogy azután az itt született közel 60 műve, a Balassa Társaság alapításában vállalt szerepe, netán a villa híres autogramfalán szereplő sok-sok művész l látogatásai által örökre bevésse nevét a város kultúrtörténetébe. A Jónás könyve a Babits- villa üveges verandáján született 1938-ban, és már a kisiskolások is tanulnak róla: lírai önvallomás, a visszahúzódó alkat és a „kötelező” prófétaság közötti feszültség megjelenítése, a próféta-szereppel való kényszerű azonosulás, ironikus és önkritikus értékelése a költő egész pályájának. Egy igazi remekmű, jambikus sorokban. A mű pedig még ezeknél is sokkal-sokkal több. A vers alapjául szolgáló bibliai Jónás könyve a remény, az isteni megbocsátás és megváltás egyik egész különleges – humorral teli – megjelenítése az egyébként gyakran oly komor és szigorú Ószövetségben. A próféták könyvei közül az egyetlen, amely nem egy konkrét, „történeti” próféta tetteit írja le, hanem valójában egy példabeszéd, egy tanmese arról, hogy az Ószövetség bosszúálló Istene egyben a kegyelmes, szerető és megbocsátó Isten is. A történet röviden összefoglalható: Jónást az úr elküldi Ninivébe (amely az ószövetségi történetekben többnyire „A” nagyváros, egyfajta ószövetségi Gotham City), hogy beszéljen a „város ellen”, ahol „kiáradt a gonoszság”, melynek „szennyes habjai” az Úr „szent lábait mossák”. De Jónás, Esztergom Város és az esztergomi régió kulturális felemelkedéséért tenni kívánó polgárok összefogásának szellemi támogatására és a hely szellemének életre keltése céljából, az Eurohíd Euro-Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Közhasznú Alapítvány, az Esztergom Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központtal együttműködésben Művészeti Versenyt hirdet „Genius loci, Babits Mihály és a Jónás könyve” témában, valamennyi érdeklődő művész számára. Leírás Összművészeti jellegű pályázat, minden művészeti ág képviselőjének. Az ihletet Babits Mihály: Jónás könyve című verse és az Ószövetség azonos című könyve adja. A verseny győztese pénzjutalomban részesül az Eurohíd Euro-Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Közhasznú Alapítvány és a Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ közös művészeti alapjából. Alkotói korlátok nincsenek megszabva. A kiírók ezúton fejezik ki elkötelezettségüket a művészeti szabadság mellett. A kiírásra bárki jelentkezhet. Határidő: 2014. február 15. A legjobb benyújtott pályázatból a kiírók Esztergomban, majd pedig Magyarország más városaiban kiállítást szerveznek, illetve sor kerítenek az elkészült zeneművek, darabok bemutatására, írásművek közzétételére. Ha kedvet kapott a részvételre küldje alkotását és kitöltött és aláírt jelentkezési lapját a következő címre: Esztergom Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 7. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy jelentkezési lapja az alkotással együtt 2014. február 15. du. 14:00 óráig a fenti címre megérkezzenek. Későn érkezett jelentkezéseket nem veszünk figyelembe. Az adatlap hozzáférhető oldalunkon, illetve igényelhető az alábbi e-mail címen: kaleidoszkopesztergom@gmail.com

2013. november 19., kedd

Töttös Kata

Akvarellek 15*10-es méretben

Énzsöly Kinga

Venus 1. technika: monotípia, tus, vászonra kasírozott papír méret: 32 x 24 cm 2012
Venus 2.technika: monotípia, tus, vászonra kasírozott papír méret: 32 x 24 cm 2012

Szenteleki Gábor

Könyv VI, olaj, vászon,30*40 cm, 2012 Sodródók,30*40 cm, grafit Szargasbögrés II.olaj, vászon, 30*20 cm, 2012 Bögregomba IV., olaj, vászon, 30*20 cm, 2012